نمایش 1 - 2 از 2
رئیس هیئت کاراته استان همدان در حالی حکم ریاست هیئت کاراته شهرستان کبودراهنگ را از الله کرم شهگل گرفته است که این استاد کاراته یکی از موفق ترین روسای هیئت های ورزشی استان همدان در کسب مدال در طی چند سال اخیر بوده است.
02/16/1398 - 10:59
حضور در تورنمنت های بین المللی خواسته اصلی ملی پوشان است
کاپیتان تیم ملی کاراته نوجوانان کشور:
کاپیتان تیم ملی کاراته نوجوانان کشورمان خواسته اصلی ملی پوشان کشور را حضور در تورنمنت های بین المللی عنوان کرد.
11/20/1393 - 07:51
اشتراک در الله کرم شهگل