نمایش 1 - 2 از 2
نماینده دهیاران استان همدان:
نماینده دهیاران استان همدان گفت:امسال با حمایت مسئولین و از محل اعتبارات دهیاری روستای خان آباد تمامی معابر اصلی در روستای خان آباد آسفالت ریزی شده است و این روستا اولین روستا در بین روستاهای شهرستان است که کلیه معابر اصلی آن به صورت صددرصدی آسفالت شده اند.
08/11/1396 - 10:57
درخشش جوانان روستای نورآباد کبودراهنگ در میادین ملی ورزش، نیازمند توجه مسئولین استانی و شهرستانی است.
04/02/1394 - 12:31
اشتراک در مهدی لطفی