نمایش 1 - 1 از 1
جانشین پلیس راه استان همدان:
جانشین پلیس راه استان همدان گفت: با توجه به میزان بارش برف و باران در ارتفاعات و گردنه اسدآباد تردد بدون رنجیرچرخ ممکن نیست.
09/16/1396 - 11:55
اشتراک در تردد