نمایش 1 - 1 از 1
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اقدام ترامپ در خروج از برجام گفت ادامه حضور ایران در برجام بررسی خواهد شد.
02/19/1397 - 08:45
اشتراک در خروج آمریکا از برجام