نمایش 1 - 1 از 1
در پایگاه شهید بابایی؛
متخصصان پیشکسوت و جوان نیروی هوایی ارتش، عملیات اورهال(بازآماد) یک فروند هواپیمای F۱۴ را در پایگاه شهید بابایی اصفهان به اتمام رساندند.
08/15/1397 - 13:45
اشتراک در جنگنده     خودکفایی نظامی     نیروی هوایی ارتش