نمایش 1 - 1 از 1
روزگار کم فروغ صنعت در بام ایران؛
کارخانه برفاب در چهارمحال و بختیاری از جمله کارخانه های بزرگ و معروفی است که متاسفانه به بهانه سیاست های غلط داخلی همه ساله اقدام به اخراج چندین کارگر می کند.
09/14/1397 - 16:02
اشتراک در برفاب