نمایش 1 - 1 از 1
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه دولت و ملت ایران اعتمادی به حرف‌های مقامات آمریکایی ندارند، گفت: هیچ درخواستی برای ارسال کمک‌های پزشکی و درمانی از آمریکا نداشته و نخواهیم داشت.
01/18/1399 - 12:56
اشتراک در کمک های پزشکی آمریکا