نمایش 1 - 1 از 1
مهر گزارش می‌دهد
سهام عدالت به جز یک برگه و سالی حدود ۲۰۰ هزار تومان، عایده ای برای مردم نداشته است درحالی که می‌توان با آزاد سازی یا وثیقه سازی آن باری را از دوش مردم آسیب دیده از کرونا برداشت.
02/09/1399 - 09:46
اشتراک در سید محمد هادی سبحانیان  ،   سهام عدالت ،    آزادسازی سهام عدالت  ،   ویروس کرونا    ، علی مروی