نمایش 1 - 1 از 1
گزارشی از بازتاب مردمی پرتاب ماهواره "نور"؛
جمهوری اسلامی ایران به مدد اقتدار نیروی دفاعی و نظامی، به ویژه خط‌شکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بالاترین جایگاه دفاعی در منطقه و جهان قرار گرفته است.
02/09/1399 - 10:11
اشتراک در پرتاب