نمایش 1 - 1 از 1
رمضانی شدن فضای مجازی در روزهای کرونایی؛
اگر به سخنان رهبری در طول سالیان گذشته توجه کنیم در می یابیم که ایشان همواره بر حضور موثر و آگاهانه در فضای مجازی تاکید داشتند و صرفا منبر سنتی را کافی نمی دانستند.
02/09/1399 - 10:17
اشتراک در منبر مجازی