نمایش 1 - 1 از 1
تزارها جنازه افرادی که بر اثر طاعون جان باخته بودند را بر روی منجنیق گذاشته و سپس آن‌ها را به داخل شهر پرتاب می‌کردند.
02/21/1399 - 10:46
اشتراک در سلاح بیولوژیک