نمایش 1 - 1 از 1
معاون آموزشی وزیر علوم درباره بازگشایی دانشگاه ها از 17 خرداد، گفت: مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی دانشگاه ها از 17 خرداد الزام آور نیست.
02/30/1399 - 10:34
اشتراک در بازگشایی دانشگاه ها