نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت:
اختلافات و دعواهای سیاسی اعضای شورای شهر و شهردار تا کی حقوق و منافع مردم کبودراهنگ را تحت الشعاع قرار خواهد داد؟
05/11/1399 - 10:55
اشتراک در مسئول فضای مجازی