نمایش 1 - 1 از 1
اشرافیت یا تبعیض اجتماعی؟!
بعد از رویکرد ستاد اجرایی فرمان امام در خصوص فروش اراضی باغ بدیع الحکما و عدم پاسخ شفاف و روشن به مردم و احداث منطقه ای مشابه بایستی هیلز لواسان در شهر انقلابی و دارالمومنین همدان از خانه های لوکس و لاکچری برخی آقایان، حال امروز درختان منطقه آرام آرام در حال خشک شدن و ادامه لوکس سازی های اقایان شده است.
07/23/1399 - 09:59
اشتراک در تبعیض اجتماعی