نمایش 1 - 1 از 1
دبیر نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی در استان همدان مطرح کرد؛
سمیه نوش آبادی گفت: همه افراد جامعه باید در برابر آسیبهای فضای مجازی واکسینه شوند و این واکسیناسیون با آموزش سواد رسانه همکانی امکان پذیر است و تا کنون بیش از ۴۰ هزار نفر در استان آموزشهای عمومی و تخصصی را گذرانده اند.
09/05/1399 - 08:53
اشتراک در سواد رسانه