نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت؛
امروز اگر ترور دانشمند هسته ای کشورمان جهت وارد نمودن ایران به یک جنگ تمام عیار هم تلقی نشود، ممکن است باز هم وقتی دشمن پازل‌های خود را کنار هم می چیند به این نتیجه برسد که اکنون بهترین زمان برای شروع یک جنگ منطقه‌ای میان نظام ایران در مقابل اسرائیل و مجموعه‌ای از اعراب به رهبری امریکا است.
09/10/1399 - 13:49
اشتراک در جنگ دانشمند شهید فخری زاده