نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس سیاسی و رئیس اندیشکده فتح:
مهدی امینی گفت: در ۶ ماه پایان کار دولت دچار نوسانات شدید در حوزه بصیرتی خواهیم بود.
09/12/1399 - 09:39
اشتراک در 6 ماه باقی مانده دولت