نمایش 1 - 1 از 1
سخنگوی شورای شهر همدان خبر داد؛
اکبر کاوسی‎امید از نامگذاری یکی از معابر اصلی شهر همدان به نام شهید محسن فخری‌زاده خبر داد.
09/12/1399 - 09:44
اشتراک در معبری به نام شهید فخری زاده