نمایش 1 - 1 از 1
مدیر روابط عمومی علوم پزشکی استان کردستان گفت: هنگام ضدعفونی تلفن همراه با ضدعفونی کننده های الکلی باید به مواردی توجه کنیم تا از انفجار احتمالی جلوگیری شود.
09/12/1399 - 13:28
اشتراک در کرونا گوشی