نمایش 1 - 1 از 1
فایده فلفل تند به دلیل وجود کپسایسین است؛ این ماده یک ترکیب گیاهی زیست فعال است که ترکیب اصلی فلفل قرمز و عامل تندی طعم آن را منجر می‌شود.
10/10/1399 - 12:45
اشتراک در فلفل قرمز