نمایش 1 - 1 از 1
در آستانه سفر رئیسی به همدان و مطالبات مردم؛
در آستانه سفر رئیس قوه قضائیه به استان همدان، به بخشی از مطالبات و حقوق عامه مردم اسدآباد پرداختیم.
01/18/1400 - 10:59
اشتراک در سفر رییسی