نمایش 1 - 1 از 1
استاندار همدان:
در جلسه فوق العاده ستاد استانی مدیریت کرونا با حضور نماینده ولی فقیه در استان ، استاندار همدان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد شرایط کرونایی استان بررسی شد.
01/18/1400 - 11:05
اشتراک در کرونا استان قرمز