نمایش 1 - 1 از 1
حالا با محک جدی توان دریایی ایران برای حضور بلندمدت در دریا و انجام ماموریت در آب‌های دور، پای ایران به حیاط خلوت آمریکایی‌ها در اقیانوس اطلس شمالی و یا هر پهنه آبی دیگری در دنیا باز شده است.
06/21/1400 - 10:55
اشتراک در نیروی دریایی ارتش جهان ناوگروه 75 ارتش ناوشکن سهند ناوبندر مکران