نمایش 1 - 1 از 1
کمتر از یک هفته تا آغاز اعزام‌های اربعین باقی مانده، اما هنوز تعداد نهایی زائران مشخص نیست و برخی سهمیه 60 هزار نفری و برخی دیگر 200 هزار نفری زوار ایرانی را اعلام می‌کنند. نحوه صدور ویزا و جابه‌جایی زوار نیز چندان روشن نیست.
06/24/1400 - 11:39
اشتراک در اربعین عراق زائران ایرانی ستاد مرکزی اربعین ویزای عراق