نمایش 1 - 1 از 1
روغن بنفشه، روغن بادام شیرین، روغن کدو و انواع روغن‌های حیوانی برای درمان سرفه‌های خشک و روغن زنجبیل و زیتون برای درمان سرفه‌های خلط‌ دار موثر هستند.
06/27/1400 - 11:23
اشتراک در کرونا طب سنتی سرفه درمان سرفه در کرونا سرفه خشک