نمایش 1 - 1 از 1
وزیر امور خارجه در نشست چند جانبه درباره عراق با بیان این‌که اولویت دولت سیزدهم تقویت و توسعه روابط با همسایگان و منطقه است، گفت: امیدواریم در سایه توسعه مناسبات ایران و عراق مناسبات با سایر همسایگان عراق از رکود و رخوت خارج شود.
06/31/1400 - 10:20
اشتراک در اتحادیه اروپا عربستان سعودی عراق وزیر خارجه