نمایش 1 - 2 از 2
"اکنلو" به طبیعت و ردپای بالتازار می‌نازد
یک روز در نخستین مرکز انستیتوپاستور ایران در شیرین‌سو
رونق گردشگری منطقه یکی از عوامل تأثیر‌گذار در رشد اقتصادی است و در این میان نقش ابزار ارتباطی و رسانه‌ها کاملاً مشهود است نقشی که با چنین سفرهایی با حضور خبرنگاران محقق می‌شود.
03/31/1394 - 07:08
شهرستان کبودراهنگ به لحاظ توسعه گردشگری شرایط ممتازی در استان همدان دارد.
12/06/1392 - 07:55
اشتراک در جاذبه های گردشگری