نمایش 1 - 2 از 2
نگاهی به شخصیت سیاسی و اجتماعی امام خمینی و ضرورت مبارزه با تحریف خط امام- 2
05/24/1396 - 10:45
خود کاخ نشینی بار منفی برای مردم دارد در حالیکه این مراسم در یکی از تالارهای کاخ برگزار می شود و این مصداق ترویج اشرافی گری است و محتوای این برنامه هم با میلاد حضرت زهرا(س) تناسب ندارد .
02/03/1393 - 08:22
اشتراک در اشرافی‌گری