نمایش 1 - 1 از 1
قائم مقام دادگستري گفت: در هفته احياء امر به معروف و نهي از منکر تمامي ظرفيت دستگاه قضايي در جهت تبيين فرهنگ امر به معروف و ترويج تذکر لساني به کار گرفته خواهد شد.
08/16/1391 - 11:34
اشتراک در محمد رضا رحيم بخش