نمایش 1 - 3 از 3
«پیشرفت‌های فراوان در بخش‌های مختلف همچون نیروهای مسلح و همچنین بخش علم و فناوری نشان‌دهنده وجود توانایی در نیروی انسانی جوان و پرانگیزه کشور است»
06/14/1396 - 10:18
تحت هیچ شرایطی سامانه‌های موشکی خاموش نمی‌شوند
امیر اسماعیلی:
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: پدافند هوایی همواره در حال مأموریت است و تحت هیچ شرایطی سیستمهای راداری و الکترونیکی و سامانه های موشکی و دیده‌بانی آن خاموش نمی‌شوند و به طور مداوم در حال انجام وظیفه هستند.
05/13/1394 - 06:15
سایت رادار سوباشی واقع در ارتفاعات سوباشی همدان به عنوان یکی از مهمترین سایت های راداری کشور در زنجیره عظیم پدافند هوایی، نقش ویژه و موثری در مقابله با تهاجمات هوایی ارتش بعثی عراق بویژه تسخیر آسمان منطقه عمومی عملیات مرصاد ایفا کرد.
05/05/1393 - 03:41
اشتراک در پدافند هوایی