نمایش 1 - 2 از 2
نگاهی به شخصیت سیاسی و اجتماعی امام خمینی و ضرورت مبارزه با تحریف خط امام- 2
05/24/1396 - 10:45
استکبارستیزی؛ از اصول اسلام ناب است
یکی از ائمه جماعت کبودراهنگ؛
یکی از ائمه جماعت کبودراهنگ با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان گفت: مبارزه با نظام سلطه و استکبار از آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری و از اصول جدا ناپذیر اسلام ناب است.
04/23/1394 - 09:28
اشتراک در اسلام آمریکایی