نمایش 1 - 3 از 3
جانشین پلیس راه استان همدان:
جانشین پلیس راه استان همدان گفت: با توجه به میزان بارش برف و باران در ارتفاعات و گردنه اسدآباد تردد بدون رنجیرچرخ ممکن نیست.
09/16/1396 - 11:55
 خروج اضطراری اتوبوس در گردنه اسدآباد همدان به خیر گذشت
رئیس پلیس راه استان همدان گفت: بروز نقص فنی باعث خروج اضطراری اتوبوس مسافربری در گردنه اسدآباد شد.
01/14/1395 - 22:16
مدیر ساخت و توسعه راه‌های همدان:
مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی همدان با اشاره به حادثه‌خیز بودن گردنه اسدآباد گفت: حذف گردنه اسدآباد در قالب ایجاد آزادراه همدان ـ کرمانشاه در دستور کار قرار دارد.
09/07/1391 - 09:45
اشتراک در گردنه اسدآباد