نمایش 1 - 3 از 3
دبیر مجمع فعالان جمعیت گفت: در صورت پیش‌روی روند کاهش جمعیت کشور، ما در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهیم بود!!! و در سال ۱۴۸۰ به میزان جمعیت ۳۰ میلیون نفر خواهیم رسید!! اما فاجعه در جایی است که بدانیم ۴۲ درصد این جمعیت، بالای ۶۵ سال سن خواهند داشت!
02/30/1399 - 09:44
آمار ولادت ها در کبودراهنگ 21.5 درصد افزایش یافته است
فرماندار کبودراهنگ:
فرماندار کبودراهنگ گفت: آمار ولادت ها در شش ماهه سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در شهرستان کبودراهنگ 21.5 درصد افزایش یافته است.
08/13/1394 - 21:23
فرماندار کبودراهنگ:
فرماندار کبودراهنگ گفت: در شهرستان کبودراهنگ تعداد 89 هزار و 500 نفر واجد رأی دادن هستند.
01/18/1392 - 06:50
اشتراک در جمعیت