تازه ترین مطالب

تاریخ : 4. تير 1399 - 12:58   |   کد مطلب: 33530
گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در اردیبهشت ماه 99 نشان می دهد علی رغم تعلیق سه ماهه برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی توسط دولت بخاطر شیوع کرونا و همچنین افزایش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های مبادله ای در اردیبهشت، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به فروردین 31.6 درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از فارس؛ شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه 98 سبب شد تا بسیاری از  واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را  برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.

بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در اردیبهشت ماه 99 مشابه فروردین ماه 99 و اسفند ماه  98، نشاندهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه 1399 در کل کشور بالغ بر 8 میلیون فقره چک به ارزشی بیش از 1358 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 30.9 درصـد و 108.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

*افزایش 40.1 درصدی تعداد چک‌های وصولی

در اردیبهشت ماه 1399، در کل کشور حدود 7 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 1191 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 40.1 درصـد و 128.4 درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 87.5 و 87.7 وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در فروردین ماه 1399 به ترتیب معادل 81.7 درصـد و 80 درصد و در اردیبهشت ماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 90.9 درصـد و 90.7 درصـد بوده است.

*برگشت خوردن 12.5 درصد چک‌ها بخاطر شیوع کرونا

در اردیبهشت ماه 1399، در کل کشور بالغ بر 999 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 167 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 10.3 کاهش و از نظر مبلغ 28 درصد افزایش نشان می‌دهـد. دلیل افزایش 28 درصدی مبلغ چک های برگشتی با وجود کاهش تعداد آن، افزایش چشمگیر مبلغ چک‌های مبادله‌ای در اردیبهشت 99 نسبت به فروردین 99 بوده است.

براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (اردیبهشت 99) بـه ترتیـب 12.5 درصد و 12.3 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در فروردین ماه امسال به ترتیب معادل 18.3 درصد و 20 درصد و در اردیبهشت ماه 98 به ترتیب برابـر 9.1 درصـد و 9.3 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در اردیبهشت ماه 99 در مقایسه با فروردین ماه امسال 31.6 درصد کاهش یافته است.

کارشناسان اعتقاد دارند با پایان تعلیق سه ماهه برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی توسط دولت بخاطر شیوع کرونا و همچنین در صورت اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله ای در ماه های آتی خواهیم بود.

انتهای پیام/ص

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما

سایت رهبر معظم انقلاب