نمایش 1 - 4 از 4
تضارب آراء در شفاف سازی چرایی قطع برق!
برخی علت خاموشی های اخیر را عدم صرفه جویی در مصرف گاز و برق می دانند، برخی دیگر معاهده پاریس و یا استفاده از فناروی توتال در پارس جنوبی می دانند، چنانچه عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته هر چند افت تولید گاز در این میدان قابل توجه نیست، اما این کاهش به زودی و به ویژه از سال ۱۴۰۱ به بعد خطرساز بوده و تهدیدی برای امنیت انرژی محسوب می شود و همچنان سوال بی جواب مردم؛ آیا سهم نیروگاه ها در ایجاد آلودگی به آن حد رسیده که باید تعطیل شوند و یا بهانه ای است برای عدم شفاف سازی دولت درباره تعهدنامه هایی که بر کشور از سوی دولت های استعمارگر تحمیل شده؟
10/24/1399 - 08:47
شاید بارها هنگام عبور از کنار بزرگراه همدان_ تهران دود سرکش نیروگاه شهید مفتح نظر شما رو هم جلب کرده باشد، دودی که ناشی از سوخت مازوت این نیروگاه است و هر ساله باعث آلودگی بیش از حد هوای شهرستان کبودراهنگ می شود.
05/01/1399 - 08:50
صنعت برق به برکت انقلاب اسلامی به خودکفایی رسیده است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اظهار داشت: صنعت آب و برق درگذر تاریخ از دستاوردهای انقلاب بی‌نصیب نمانده و به برکت انقلاب به خودکفایی رسیده است.
11/21/1394 - 17:19
تعویض بیش از 1 هزار کنتور آنالوگ در شهرستان کبودراهنگ
رئیس شرکت برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد :
رئیس شرکت برق کبودراهنگ گفت : امسال بیش از 1 هزار و 300 دستگاه کنتور آنالوگ در شهرستان کبودراهنگ به کنتورهای دیجیتالی تبدیل می شوند
10/21/1394 - 14:36
اشتراک در برق