نمایش 1 - 1 از 1
رئیس سازمان هواشناسی کشور عنوان کرد:
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: طی سال زراعی ۹۴ تا ۹۵ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر کشاورزی زیر پوشش خدمات هواشناسی قرار گرفته اند.
01/29/1396 - 08:19
اشتراک در داوود پرهیزگار