نمایش 1 - 1 از 1
در پی برخورد یک خودرو سواری سمند با تیربرق در جاده برزول - نهاوند، چهار عضو یک خانواده در آتش سوزی این خودرو گرفتار شدند که پدر و فرزند در این سانحه جان باختند.
09/16/1396 - 12:46
اشتراک در کشته شدن پدر و فرزند