نمایش 1 - 1 از 1
ملت ایران تا همیشه قدردان کادر بهداشت و درمان؛
روز در مراسمی باحضوراستاندارهمدان،معاون سیاسی استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به صورت همزمان در شهرستان ها با حضور فرمانداران از کادر و بهداشت درمان استان همدان تقدیر شد.
08/28/1399 - 09:23
اشتراک در کادر درمان