نمایش 1 - 1 از 1
این روزها که کرونا مساجد شهرستان را به تعطیلی کشانده، روحانیون بسیجی به گونه ای دیگر و بسیجی‌وار و در عمل، منبرهایشان به کرسی ‌نشانده و در گروه جهادی مبلغین برای کمک به مناطق محروم به پا خواستند، یکی از این مناطق روستای قره‌بلاغ است.
09/03/1399 - 13:53
اشتراک در طلبه بسیجی