نمایش 31 - 31 از 31
دیانای دیروز و هاجر امروز به عنوان یک مسیحی که شیعه امام حسین(ع) شده است درباره احساسش از سیدالشهداء می‌گوید: راستش نمی‌توانم به این سؤال پاسخ بدهم. آیا شما می‌توانید اوج حقیقت را تعریف کنید؟
03/22/1392 - 05:56

صفحه‌ها

اشتراک در انقلاب اسلامی