نمایش 1 - 2 از 2
بگوییم « تالاب » نگوییم « سد »
تالاب شیرین سو متعلق به ساکنین منطقه شیرینسو و مهربان است.
در آخرين روزهاي عمر دولت دهم در شرايطي كه مباحث اشتغال و آمارهاي دولت با تأييد و تكذيب از سوي حاميان دولت و منتقدان مطرح است در كارگروه اشتغال استان؛ استاندار همدان و اعضاي آن از مشكل كم‌آبي صحبت کردند.