نمایش 701 - 703 از 703
به منظور رفاه و آسایش حال خانواده بزرگ مطبوعات گیلان مرغ با قیمت مصوب هر کیلو 4 هزار و 700 تومان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.تمام اعضای خانه مطبوعات که کارت خبرنگاری این خانه را دارند می‌توانند از امروز با مراجعه به فروشگاه بزرگ دلفین مقابل هتل کادوس رشت با ارائه کارت خود مرغ به میزان متوسط 5 کیلو با نرخ مصوب دریافت کنند.
یکی از شاهدان عینی که جزو گروه فیلمبرداری از حادثه ۱۱ سپتامبر بوده است شواهد و مستنداتی از این واقعه دارد که می‌تواند حقایق بیشتری از این حادثه آشکار کند.

صفحه‌ها