نمایش 691 - 692 از 692
با تولید مستقیم چنین پنیرهایی از میکروب‌های بدن، می‌خواهیم ارتباطات باکتریایی را برجسته کرده و به طور بالقوه‌ای نقش هر دوی بوها و میکروب‌ها را در زندگی‌مان بسط دهیم.
فرماندار کبودراهنگ گفت: تاکنون هیچ گونه گزارشی از تخلفات انتخاباتی در شهرستان کبودراهنگ به ستاد انتخابات گزارش نشده است.

صفحه‌ها