تازه ترین مطالب

تاریخ : 13. دى 1395 - 8:40   |   کد مطلب: 24098
مدير منابع آب کبودراهنگ گفت: تعداد 506 حلقه چاه غيرمجاز در اين شهرستان مسدود شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،مجيد راشدي در جمع دهياران اين شهرستان اظهار کرد: دشت کبودراهنگ با توجه به برداشت‌هاي بي‌رويه و کاهش سفره‌هاي منابع آب زيرزميني به دشت ممنوعه بحراني تبديل شده است.

راشدي گفت: برداشت‌هاي بي‌رويه باعث ايجاد فروچاله در دشت‌ها خواهد شد که در دشت کبودراهنگ اين اتفاق افتاده است و در ساير دشت‌ها امکان وقوع اين امر هر لحظه وجود دارد.
وي افزود: متوسط کسري مخزن در دشت کبودراهنگ سالانه بيش از 70 ميليون مترمکعب است با کاهش 170 سانتيمتر سطح آب زيرزميني است. 
مجيد راشدي با بيان اينکه افت سطح آب زيرزميني در شهرستان کبودراهنگ در 27 سال اخير به طور متوسط بيش از 40 متر افت بوده است، گفت: اجراي صحيح طرح احياء وتعادل بخشي مي‌تواند باعث کاهش در افت منابع آب زيرزميني و به تعادل رساندن آن بسيار مؤثر واقع شود.
مدير منابع آب کبودراهنگ گفت: طرح احياء وتعادل بخشي منابع آب زيرزميني است که داراي 15 پروژه است و 11 پروژه آن در حوزه آب منطقه‌اي است که مي‌توان انسداد چاه‌هاي غيرمجاز و نصب کنتورهاي هوشمند آب و برق و تشکيل گروه‌هاي گشت و بازرسي را از مهمترين بخش آن نام برد که هدف آن تعادل در بخش آب است.
از ابتداي سال 93 تاکنون تعداد 506 حلقه چاه غيرمجاز در اين شهرستان پر و مسدود گرديد که بيش از 39 ميليون مترمکعب صرفه‌جويي در مصرف آبهاي زيرزميني را در بر داشته است.
وي افزود: از ابتداي سال جاري تاکنون نيز تعداد 235 حلقه چاه غيرمجاز در شهرستان کبودراهنگ مسدود شد که به ميزان بيش از 13 ميليون مترمکعب صرفه‌جويي منابع آب زيرزميني را در بر داشته است.
راشدي خاطرنشان کرد: هدف از نصب کنتورهاي هوشمند، نظارت و کنترل آب مصرفي کشاورزان به ميزان آب مورد نياز طبق سند ملي آب و الگوي کشت منطقه و برآورد ميزان برق اين چاه‌ها براي شبکه‌هاي پيشرفته آبياري است.
مدير منابع آب شهرستان کبودراهنگ تصريح کرد: تاکنون تعداد 220 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روي چاه‌هاي مجاز شهرستان نصب شده است و اين روند با سرعت در حال انجام است.
وي اظهاراميدواري کرد با اصلاح روش‌هاي آبياري سنتي و استفاده از شبکه‌هاي پيشرفته و هوشمند بدون افزايش سطح زير کشت، ضمن کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي نسبت به مديريت منابع آبي اقدام کرد.
مجيد راشدي يادآور شد: در 40 سال گذشته سرانه آب به ازاي هر نفر به ميزان 7000 مترمکعب بوده است، متأسفانه در حال حاضر اين ميزان به ازاي هر نفر کمتر از 1900 مترمکعب است و اين بيانگر آن است که وارد تنش آبي شده‌ايم.
راشدي با بيان اينکه طبق آمار و شواهد در استان همدان شرايط براي توسعه بخش کشاورزي وجود ندارد، گفت: ميزان اب مصرفي در بخش صنعت کمتر از 3 درصد و بسيار پايين است اين درحاليست در جهان آب تخصيص داده شده به بخش صنعت بيشتر از 20 درصد است.
وي يادآور شد: دهياران بايد به ترويج مشاغل کارآفريني در روستاها اقدام کنند و روستاييان را از اشتغال در بخش کشاورزي به سمت صنعت سوق دهند؛ چراکه اين موضوع در آينده باعث آباداني روستا، مهاجرت معکوس و کاهش بيکاري در منطقه خواهد شد.

دیدگاه شما

سایت رهبر معظم انقلاب
شبکه اطلاع رسانی دانا
پایگاه خبری نافع همدان